การคัดเลือกสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) พันธุ์ดีโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.นงณพชร คุณากร, exสิรินพร ชื่นวิทยา, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "การขยายพันธุ์ต้นสบู่ดำในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย