การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง