การยับยั้งการเกิดสารก่อมะเร็งในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ด้วยกระชายเหลือง