การควบคุมโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้มโดยใช้สารสกัดขยาบจากผลสมอไทย สมอพิเภก และเปลือกผลทับทิม