การประยุกต์แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ในการจำลองการเคลื่อนที่ของน้ำท่วมในแม่น้ำปิงตอนบนและแม่น้ำยม


แสดงความคิดเห็น

(0)