การพัฒนาคุณภาพ และเทคนิคการผลิตเมล็ดเทียมของหน่อไม้ฝรั่งโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Publish Year National Conference 2
2008 inดร.นงณพชร คุณากร, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, "การชักนำให้เกิดแคลลัสชนิดเอ็มบริโอจีนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเพิ่มปริมาณต้นหน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus officinalis L.)", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inดร.นงณพชร คุณากร, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, "ผลของอุณหภูมิต่อการเกิดโซมาติกเอ็มบริโอเจนเนซีสจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรตัวผู้หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus officinalis L.)", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย