การพัฒนาซอฟต์แวร์จัดสรรทรัพยากรและตรวจสอบการทำงานของระบบกริด