การศึกษาการแสดงออกของยีน alcohol dehydrogenase และการตอบสนองต่อเอทานอลและกรดอะซิติกความเข้มข้นสูงในแบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน


แสดงความคิดเห็น

(0)