การจำลองแบบเชิงพื้นที่ของข้อมูลบูรณาการในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน


แสดงความคิดเห็น

(0)