การคงสภาพและการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการเปลี่ยนเศษพลาสติกเป็นน้ำมันปิโตรเลียม