หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2013 exRojviroon, T., inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Properties of TiO2 thin films prepared using sol-gel process", Surface Engineering, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, หน้า 77-80
2012 exRojviroon, T., inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Photocatalytic activity of toluene under UV-LED light with TiOthin films", International Journal of Photoenergy, ปีที่ 2012, ฉบับที่ -, กันยายน 2012

แสดงความคิดเห็น

(0)