เภสัชจลนศาสตร์และอัตราการดูดซึมของยาเอนโรฟล็อกซาซิน เมื่อให้โดยวิธีการต่าง ๆ ในหมูป่าที่เลี้ยงในเขตจังหวัดลพบุรี