การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเส้นใย

Publish Year National Conference 1
2005 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลผลิตฝ้ายสีน้ำตาล 19 สายพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ - 20 ตุลาคม 2005, นครราชสีมา ประเทศไทย