การพัฒนารูปแบบการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องมือติดท้ายรถไถเดินตามสำหรับเกษตรกรรายเล็ก


แสดงความคิดเห็น

(0)