การใช้ประโยชน์ของแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes ในการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยในเขตภาคกลางของประเทศไทย


แสดงความคิดเห็น

(0)