การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากมะเขือเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการชุมชนเชิงพื้นที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี