นวัตกรรมพอลิเมอร์ไฮโดรเจลและวัสดุเชิงประกอบชีวภาพสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุต้านเชื้อแบคทีเรียและตัวดูดซับ

Publish Year International Journal 2
2023 exYi-Shen Huang, exDula Daksa Ejeta, exKun-Yi (Andrew) Lin, exShiao-Wei Kuo, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exChih-Feng HUANG, "Synthesis of PDMS-m-PCL Miktoarm Star Copolymers by Combinations (E) of Styrenics-Assisted Atom Transfer Radical Coupling and Ring-Opening Polymerization and Study of the Self-Assembled Nanostructures", Nanomaterials, ปีที่ 13, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2023, หน้า 2355
2022 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exNitchanan Intraramongkol , exWesarach Samoechip, exPranut Potiyaraj, exRattanaphol Mongkholrattanasit, exPorntip Jamnongkan, exPiyada Wongwachirakorn, exMasataka Sugimoto, exHiroshi Ito, exChih-Feng HUANG, "Towards a Circular Economy: Study of the Mechanical, Thermal, and Electrical Properties of Recycled Polypropylene and Their Composite Materials", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2022, หน้า 5482(1-16)
Publish Year National Journal 1
2024 exPiyada Wachirawongsakorn, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exNatthinee Deetae, "การประเมินความปลอดภัยของพันธุ์ข้าวผ่านการสะสมโลหะหนักทางชีวภาพภายใต้สภาวะการปลูกแบบใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก", Life Sciences and Environment Journal , ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า 25-40
Publish Year International Conference 2
2024 exA. Khankhuean, exW. Kuratsameethong, exK. Sirichaicharoenkol, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial filament of PLA/ZnO nanocomposites for 3D printing", The 17th International Workshop for East Asian Young Rheologists, 23 - 26 มกราคม 2024, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2023 exThitiwut Nethiyaphan, exSuttipong Leekhot, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Improvement of mechanical and thermal properties of 3D filaments poly(lactic acid)-based by incorporation of bio-activated carbons", The 16th International Workshop for East Asian Young Rheologists (IWEAYR-16), 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2023, อุดรธานี ประเทศไทย