การศึกษาการทำงานของฮอร์โมนเลปตินและเอนไซม์กำจัดสารพิษในตับของหนูแรทที่ได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับน้ำมันจระเข้

Publish Year International Journal 2
2023 exPitchaya Santativongchai, exKrittika Srisuksai, exKongpop Parunyakul, exPaweena Aendo, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Effects of crocodile (Crocodylus siamensis) oil and palm oil on leptin activated signal transducer and activator of transcription 3 signaling pathway and hepatic fat accumulation in rats", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2023, หน้า 468-469
2022 exPitchaya Santativongchai, exKrittika Srisuksai, exKongphop Parunyakul, exPiriyaporn Thiendedsakul, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Effects of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) on Liver Enzymes: Cytochrome P450 and Glutathione S-Transferase Activities in High-fat DietFed Rats", Veterinary Medicine International, ปีที่ 2022, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022