การศึกษาการทำงานของฮอร์โมนเลปตินและเอนไซม์กำจัดสารพิษในตับของหนูแรทที่ได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับน้ำมันจระเข้