การพัฒนาชุดตรวจอีไลซาจำเพาะต่อแอนติบอดีของโรคเท็มบูสุในเป็ดเลี้ยง(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565)