การวิเคราะห์พื้นที่ทำประมงอวนลากในพื้นที่อ่าวไทย (โครงการวิจัยย่อย) (ปีที่ 2)