ผลการใช้ถั่วคาวาลเคดทดแทนอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในแกะรุ่น