การพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตพลาสมาอากาศเพื่อถนอมเห็ดในบรรจุภัณฑ์