ชุดเซนเซอร์แบบยืดหดได้สำหรับตรวจจับการรั่วไหลของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (ทุนอัฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2565)