การสืบค้นเส้นทางการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคในลำไส้และเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส จากฟาร์มสุกรสู่โรงชำแหละและความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในมนุษย์ (ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ เริ่ม 2565)

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2565 (2565-2567)

  • inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา

  • inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์