การเพิ่มขีดความสามารถการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมประชากรกระจงควาย (Tragulus napu) ใสสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในประเทศไทย เพื่อการขยายพันธุ์และลดสภาวะเลือดชิดอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 1
2023 exWongsathit Wongloet, exPrach Kongthong, exAingorn Chaiyes, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattakan Ariyaraphong, exThitipong Panthum, exArtem Lisachov, exKitipong Jaisamut, exJumaporn Sonongbua, exTrifan Budi, exWannapa Wannakan, exWorawit Thienpreecha, exPAANWARIS PAANSRI, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exKriangsak Sribuarod, exUmphornpimon Prayoon, exPakpoom Aramsirirujiwet, exWiyada Chamchumroon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetic Monitoring of the Last Captive Population of Greater Mouse-Deer on the Thai Mainland and Prediction of Habitat Suitability before Reintroduction", Sustainability , ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 3112
Publish Year National Conference 1
2022 exวงศ์สถิตย์ วงค์เลิศ, exณัฐกาญจน์ อริยราพงษ์, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exอิงอร ไชยเยศ, exปรัชญ์ คงทอง, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกระจงควาย (Tragulus napu) ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในประเทศไทย เพื่อการจัดการเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน", การประชุมวิชาการ เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย