การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพฐานสตาร์ชมันสำปะหลังสำหรับการบรรจุอาหารแบบสุญญากาศ