การใช้เซนเซอร์วัดความชื้นดินควบคุมระบอบความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและธาตอาหารของพี้ชและเนคทารีน