การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อก่อโรคบิดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับผลิตภัณฑ์ทดแทนในการป้องกันโรคบิดทางการค้าในไก่เนื้อ