การตกค้างของสารกำจัดแมลงนีโอนิโคตินอยด์, ฟิโพรนิล และเมตาบอไลท์ในนาข้าวและไข่เป็ด; เป็ดสามารถเปลี่ยนแปลงและสะสมสารเหล่านี้ในไข่ได้หรือไม่? (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564)