การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเครื่องลำเลียงทะลายมะพร้าวสำหรับรวบรวมผลผลิตในสวนมะพร้าว