โครงการการผลิตกะเพราในระดับต้นแบบอุตสาหกรรม ปีที่ 2