เทคโนโลยีกระตุ้นสารสำคัญของสมุนไพรมะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa carandas) ในสภาพปลอดเชื้อ