เส้นใยนาโนและไฮโดรเจลสำหรับการประยุต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับและต้านเชื้อแบคทีเรีย