การค้นหายีนต้านทานโรคเหี่ยวกล้วย (Blood disease)โดยใช้เทคนิค RNA-Seq