การประเมินศักยภาพของสารแคโรทีนอยด์จากยีสต์แดงเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องสำอางชะลอวัย