ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มเยลลี่มะขามป้อม (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท.)