ฤทธิ์การยับยั้งและกลไกระดับโมเลกุลของสารสกัดธรรมชาติ (สาร caged xanthones และ VR12684) ต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี