ศิลปะการจัดวางเรื่องเล่าบาดแผลสงครามเวียดนามของคนเวียดนามพลัดถิ่นในสหรัฐอเมริกาในหนังสือรวมเรื่องเล่าภาษาอังกฤษ