แขนกลควบคุมด้วยพีแอลซี

Publish Year National Conference 1
2021 exชลัมพล เวสารัชประเสริฐ, inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "แขนกลร่างภาพ 2 มิติ ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์", การประชุมวิชาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย