การสร้างความผูกพันกับลูกค้าบนทวิตเตอร์: บทบาทของความรู้สึกว่าแบรนด์เป็นส่วนหนึ่งของตนเองและความรักต่อแบรนด์ของลูกค้า