การพัฒนาสหสัมพันธ์สำหรับเลขนัสเซลท์และตัวประกอบเสียดทานสำหรับเครื่องอุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งแผ่นกั้นบนแผ่นดูดซับความร้อน

Publish Year International Journal 3
2021 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exDr. Chitakorn Khanoknaiyakarn, exAsst. Prof. Dr. Somchai Sripattanapipat, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat transfer in solar air duct with multi-V-ribbed absorber and grooved back-plate", Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 168, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 84-95
2021 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Thermal characteristics in solar air duct with V-shaped flapped-baffles and chamfered-grooves", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 121220-1-15
2021 exAsst. Prof. Dr.Pitak Promthaisong, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAsst. Prof. Dr.Chitakorn Khanoknaiyakarn, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Numerical Heat Transfer Investigation in a Solar Receiver Heat Exchanger Channel with Punched Elliptical-Winglet Vortex Generators", Engineering Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 105-114
Publish Year National Journal 1
2022 exผศ.ดร.พิทักษ์ พร้อมไธสง, exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, exดร.เพชรพิสิฐ เอี่ยมสอาด, exผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงทดลองสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งครีบบนแผ่นดูดซับความร้อน", วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 80-89