การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae) ในประเทศไทย เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 4
2021 exThanapol Choochuen, inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of a Taper Equation for Teak (Tectona grandis L.f.) Growing in Western Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 176-185
2021 inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, exYu Wei, exJohn Lundquist, "Studying the probability of spruce beetle caused mortality in Colorado's spruce forests using Bayesian hierarchical models", Natural Resource Modeling, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า e12290-1-20
2021 exNaruemon Bunchom, exChairat Tantrawatpan, exTakeshi Agatsuma, exNarufumi Suganuma, exWarayutt Pilap, inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, exPaiboon Sithithaworn, exTrevor N. Petney, exRoss H Andrews, exWeerachai Saijuntha, "Genetic structure and evidence for coexistence of three taxa of Bithynia (Gastropoda: Bithyniidae), the intermediate host of Opisthorchis viverrini sensu lato (Digenea: Opisthorchiidae) in Thailand examined by mitochondrial DNA sequences analyses", Acta Tropica, ปีที่ 221, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 105980-1-7
2021 exJitmat Thintip, exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, exNattakan Ariyaraphong, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWiyada Chamchumroon, exKlinsak Pitiwong, inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Reduced genetic variability in a captive-bred population of the endangered Hume’s pheasant (Syrmaticus humiae, Hume 1881) revealed by microsatellite genotyping and D-loop sequencing", PLOS ONE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า e025657
Publish Year International Conference 1
2021 exJitmat Thintip, exสุธีร์ ดวงใจ, exKornsorn Srikulnath, exPaanwaris Paansri, exAINGORN CHAIYES, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Assessing habitat suitability for recovery of the endangered Hume’s pheasant (Syrmaticushumiae, Hume 1881) in Thailand", The 1st Asian Ornithological Conference, 11 พฤศจิกายน 2021, Beijing/Shanghai/Guangdong สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2021 inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, exปานวริศร์ ปานศรี, exอิงอร ไชยเยศ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ของขนาดอนุภาคของดินเพื่อทำแผนที่ดินเชิงเลข ในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มรดกโลก", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย