โครงการวิจัยเพื่อการดำรงสภาพชิ้นส่วนซ่อมของยุทโธปกรณ์ : กรณีศึกษาระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์และน้ำมันของรถถังขนาดเบา 32 คอมมานโด สติงเรย์