การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากใบเสม็ดขาว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง

Publish Year International Conference 1
2022 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exSiriorn Anootthato, exThaworn Boonrasri, inนายทศพล อุมะมานิต, "Development of the cleansing products from Melaleuca cajuputi extract in Kantang Community Enterprise for sustainable income and quality of life improvement for the community", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022, 15 กันยายน 2022, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย