ความสำคัญของการเชื่อมต่อการสื่อสารผลิตภัณฑ์ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงซุปเปอร์ฟู้ด ในยุคของกระแสของอาหารสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤติโควิท- 19