การประเมินลักษณะรูปร่าง สีและปริมาตรของตัวอย่างอวัยวะของสุนัขและสุกรในระหว่างการรักษาสภาพด้วยสารละลายที่เป็นส่วนผสมของกลีเซอรีนและเอธานอล