การศึกษาระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ชนิดสวิตซ์รีลัคแตนซ์โดยใช้ตัวควบคุม dSPACE