การคงอยู่ของการทำกำไรจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนดี-ไม่ดีและกรอบการซื้อขายหุ้นโดยบุคคลวงในในฮ่องกง