การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กระเทียมสับ

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิคอะฟู้ด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2564 (2563-2564)

  • inดร.พิศมัย ศรีชาเยช

  • inดร.พิศมัย ศรีชาเยช

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี