การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแสงในการผลิตใบชิโซะและสารสำคัญที่เปลี่ยนแปลง (ใบชิโซะ เฟส 2)